Portfolio > Gouache Paintings

Caron Falls
Gouache on illustration board
9x12"
2022
Lake Superior (Shimmer)
Gouache on illustration board
9x12"
2022
Hidden Falls (Nerstrand)
Gouache on illustration board
9x12"
2022
Ottawa Bluff (Spring Sunset)
Gouache on illustration board
9x12"
2022
LeSueur River Storm
Gouache on illustration board
9x12"
2022
Blue Earth River (Summer)
Gouache on illustration board
9x12"
2022
Blue Earth River (Portal)
Gouache on illustration board
9x12"
2022
North Mankato Creek
Gouache on illustration board
9x12"
2022
Minnesota River
Gouache on Illustration Board
9x12"
2021
Minneopa Prairie
Gouache on Illustration Board
9x12"
2021
LeSueur River Scenery
Gouache on Illustration Board
9x12"
2021
Gooseberry Cliffs (Lake Superior)
Gouache on Illustration Board
9x12"
2021
LeSueur River Reflection
Gouache on Illustration Board
2021
Grand Canyon Cloud
Gouache on Board
5x7"
2018
River Bottom
Gouache on Board
5x7"
2018
Pipestone Creek
Gouache on Board
5x7"
2018
Yellowstone Scenery
Gouache on Board
5x7"
2018
Ottawa Bluffs
Gouache on Board
5x7"
2018
View from Black Hills
Gouache on Board
5x7"
2018
Blue Earth River Boulder
Gouache on Board
5x7"
2018
Monument Valley
Gouache on Board
5x7"
2018
Rush River
Gouache on Board
5x7"
2018
Yellowstone Falls
Gouache on Board
7x5"
2018
Blue Earth River Autumn
Gouache on Board
5x7"
2018